LEGAL
OPINION
LAWYER

Verhelderend

Snel, voordelig en zonder rompslomp weten of je een zaak hebt? Of je moet vechten of vluchten, PROCEDEREN of SCHIKKEN?

HOGER BEROEP aantekenen, of juist niet?

In een SECOND OPINION iemand anders met een frisse blik opnieuw laten kijken naar een lopende procedure of ander slepend probleem werpt vaak een nieuw licht op de zaak wat resulteert in een nieuw perspectief. Dat kan dan andere oplossingsmogelijkheden in beeld brengen en tot een doorbraak leiden.

Zomaar eens KLANKBORDEN en BRAINSTORMEN, REFLECTEREN en SPIEGELEN over een actuele kwestie met juridische impact kan natuurlijk ook. Bijvoorbeeld over die ontvangen aansprakelijkstelling of dat hoofdbrekende dilemma. Of over de aanpak van de advocaat die nu de zaak behandelt.

Wat de vraag ook is:
VRAAG HET de LEGAL OPINION LAWYER.

WIE IS de LEGAL OPINION LAWYER?

Mr. Hans Fillet is de legal opinion lawyer. Met 35 jaar juridische ervaring als advocaat met een advies- en procespraktijk in aansprakelijkheidsrecht, ondernemingsrecht en arbeidsrecht is hij gepokt en gemazeld om in vrijwel elke civiele casus snel tot de juridische pointe door te dringen en de procesrisico's te overzien. Zijn 'levenswijsheid' krijgt u erbij. Bijvoorbeeld als hij de vraag opwerpt of de juridische weg wel de meest geëigende manier is om tot oplossing van de kwestie te komen. Want in een juridisch geschil verwikkeld zijn en procederen kost veel kruim. Daarom worden steeds ook alternatieve oplossingen onderzocht en afgewogen.

WAT DOET de LEGAL OPINION LAWYER?

Eerst stemmen we telefonisch af dat mijn aanpak en mogelijkheden in uw geval aan uw wensen tegemoet komen. Dan maken we een afspraak om uw zaak te bespreken. Aan de hand van de op de zaak betrekking hebbende stukken zet u de zaak uiteen. Al gaande verdiep ik mij intensief in de casus en in het merendeel van de gevallen zal ik mij in de loop van dit gesprek, na korter of langer (door)vragen, een opinie kunnen vormen omtrent de juridische merites van de zaak. Die belichten en bespreken we vervolgens van diverse kanten, met inbegrip van alternatieve opties. In de gevallen waarin ik eerst nog processtukken of andere relevante stukken moet gaan lezen gebeurt dat in het vervolggesprek. 

WAT DOET de LEGAL OPINION LAWYER NIET?

Ik ben niet beschikbaar om uw zaak te gaan behandelen of de behandeling ervan over te nemen, erin te bemiddelen, adviseren of corresponderen, laat staan te procederen. Ook verwijs ik niet door naar advocaten, mediators of andere derden. Ik ben volledig zelfstandig en onafhankelijk in mijn opinievorming, ook jegens mijn opdrachtgevers. Met het bespreken van de opinie is mijn rol uitgespeeld.
Ik vorm mijn opinies naar eer en geweten en beste kunnen. Het zijn evenwel adviezen noch garanties. Ze worden alleen mondeling verstrekt. Om ze op schrift te stellen zouden er oneindig veel mitsen en maren aan te pas komen wat dan weer geheel voorbij zou gaan aan de snelle informele en kostgereduceerde insteek. Vergelijk deze aanpak met de snelheid en beperkingen van het kort geding met mondelinge uitspraak.

KENMERKEN LEGAL OPINION LAWYER:

  • 35 jaar advocatenervaring verdiept zich in uw zaak;
  • snelle professionele beoordeling en weging;
  • informeel, kort en krachtig traject;
  • sterke focus op de zaak;
  • persoonlijke aandacht voor de opdrachtgever;
  • to the point, concreet en tailor-made;
  • interactief, de casus en de opinie worden uitvoerig doorgesproken;
  • zijn er andere dan juridische oplossingen?
  • kosten/baten-afweging in termen van geld, inspanning en happiness;
  • geheel vrijblijvend, geen bijkomende verplichtingen;

Opdrachtgevers waarderen deze aanpak en de toegevoegde waarde van de opinie.

Wilt u ook een LEGAL OPINION?

Neem contact met mij op!

Bel 013 - 46 30 970

Mail: